Counselling en coaching - CLIENTELE
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening      Activiteiten      Clientèle      Media      Tarieven      Kontakt
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening     
Clientèle

Consulash is vanuit ervaringsdeskundigheid gespecialiseerd in professionele begeleiding en ondersteuning van ongevalsoverlevenden, m.n. mensen met whiplash-letsel.
(whiplash en dan?)


Daarnaast hulpvragers met allerlei soorten van traumata, waaronder uiteraard ongevalstrauma's.

Tevens cliënten met een tijdelijke psychische beperking, die in staat zijn een begeleidingstraject te doorlopen.

              Home     Over Consulash     Mens centraal     Dienstverlening     Activiteiten     Clientèle     Whiplash    Media    Tarieven    Kontakt   Linkpagina's  Projecten