Counselling en coaching - COACHING
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening      Activiteiten      Clientèle      Media      Tarieven      Kontakt
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening     
Coaching/counselling
Ik ga samen met u door middel van gesprekken op zoek naar uw capaciteiten, wensen en behoeften. Vanuit het totaalbeeld dat hierdoor ontstaat en bij uw omstandigheden passen. Coaching/counselling ondersteunt uw eigen verantwoordelijkheid. U bepaalt zelf de richting, het tempo en de intensiteit.  U bent degene die gaat werken om uw eigen veranderingsproces in gang te zetten. Zo wordt u begeleid op weg naar een wenselijke, maar vooral realistische situatie. Bij een trauma wordt gebruik gemaakt van de nucleusmethodiek.


Ambulante hulpverlening
Bij ambulante hulpverlening bezoekt u mijn praktijkadres.


Telefonische hulpverlening
Deze hulp is tijd- en energiebesparend. Tevens is het laagdrempeliger dan een bezoek aan mijn praktijk. Ook biedt het de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer en met welke frequentie u contact wilt hebben. Er volgt een oriënterend gesprek waaraan geen kosten verbonden zijn. Indien u voldoende vertrouwen hebt in deze telefonische hulpverlening, kan er een vervolggesprek afgesproken worden. Per gesprek wordt de balans opgemaakt en bepaalt u of u een volgend telefonisch consult wenst.


Email-hulpverlening
U kunt op een door u gewenst tijdstip contact opnemen (24 uur per dag) en precies formuleren wat u wilt vragen. 
U kunt relatief anoniem blijven en het is tijd- en energiebesparend.
In uw eerste e-mailbericht kunt u de hulpvraag uitleggen. Consulash streeft er naar om tijdens werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.


Skype
Skype is gratis en u zit thuis achter uw computer terwijl ik hetzelfde doe, maar dan in mijn praktijk. We zien en spreken elkaar dan via de computer op afspraak. Het aanmelden bij Skype en het aanmaken van een skypenaam is dan een voorwaarde.
Mijn skypenaam is : wsn.josevanerp

Home     Over Consulash     Mens centraal     Dienstverlening     Activiteiten     Clientèle     Whiplash    Media    Tarieven    Kontakt   Linkpagina's  Projecten