Counselling en coaching - MENS CENTRAAL
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening      Activiteiten      Clientèle      Media      Tarieven      Kontakt
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening     

De mens centraal

Consulash is opgezet vanuit de overtuiging, dat de belangrijkste waarde ligt bij de persoon die wenst te worden begeleid. Het menselijke aspect staat bij Consulash centraal. Dit blijkt uit het omgangsprotocol, het klachten- en het privacyreglement en uit de manier waarop het begeleidingstraject vorm is gegeven.

Consulash is gebonden aan de Ethische Code. De code impliceert dat op geen enkele wijze informatie over cliënten door Consulash wordt verstrekt aan derden. Vertrouwen is de basis voor een gezonde relatie tussen counsellor en cliënt.


Home     Over Consulash     Mens centraal     Dienstverlening     Activiteiten     Clientèle     Whiplash    Media    Tarieven    Kontakt   Linkpagina's  Projecten