Counselling en coaching - MENS CENTRAAL
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening      Activiteiten      Clientèle      Media      Tarieven      Kontakt
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening     
Project:  EXPOSITIE NAH (Niet aangeboren Hersenletsel)

WAT VERTELT BEELDENDE KUNST OVER JE BREIN ?

Vier amateur-kunstenaars exposeerden hun Kunst-Zinnig-Brein uitgebeeld in schilderijen met een verhaal. Gewone burgers die na NAH (niet aangeboren hersenletsel) creatief aan de slag gingen. De deelnemers uitten in kunstwerken de vaak grote impact op hun dagelijks leven. Een whiplash en hersenstambeschadiging als gevolg van een auto-ongeluk, een hersenschudding na een val van een paard, hersenletsel na een infarct. Allen hebben het thema op eigen wijze ingevuld.

In 2019 exposeerden we in de Bibliotheek Venlo, in 2020 bij het TIP Tegels Informatie Punt.

Momenteel ligt nu in verband met het coronatijdperk alles stil.

Uiteraard bestaat er te allen tijde de mogelijkheid om onze schilderen voor een overeengekomen periode in uw kliniek, praktijk of wachtkamer te exposeren. Een telefoontje is voldoende om samen af te stemmen.

Organisator José via jfvanerp@home.nl


Home     Over Consulash     Mens centraal     Dienstverlening     Activiteiten     Clientèle     Whiplash    Media    Tarieven    Kontakt   Linkpagina's  Projecten