Counselling en coaching - TRAUMA COUNSELLING
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening      Activiteiten      Clientèle      Media      Tarieven      Kontakt
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening     
Nucleusmethodiek =  trauma counselling

Nucleus betekent 'Kern' en de Nucleus Methodiek is een bepaalde manier om bij deze kern te komen. We
bedoelen hier met de kern: alles wat we vanuit ons onbewuste doen en laten. Dat is zo'n beetje alles wat we
in ons leven ervaren hebben. We gaan er bij Nucleus vanuit, dat de conceptie het begin is van het ervarend
leren en interpreteren van gebeurtenissen.
Deze ervaringen zitten niet alleen in ons hoofd, maar door ons hele lichaam heen opgeslagen.
Neemt u een ervaring voor de geest en u kunt overal in uw lichaam voelen, wat zo'n herinnering doet.
Dit heet fysiologie. Bij prettige herinneringen voelt u zich prettig, wat betekent dat u overal in uw lichaam
reacties hebt, die voor u aangenaam zijn.
Hetzelfde geldt helaas voor onaangename of zelfs zeer bedreigende gebeurtenissen. Daaraan denken roept
dezelfde lichamelijke reacties op als toen. En helaas hoeft u voor het te binnen brengen van sommige van
die gebeurtenissen geen moeite te doen! Het is mijn ervaring, dat een groot deel van ons functioneren juist
door zulke herinneringen bepaald wordt. Het is een grote misvatting dat door erover praten de zaak wel
verwerkt wordt.

Met de Nucleus Methodiek wordt u geholpen die onaangename herinneringen, die het dagelijkse leven dus
nog steeds storen, op te sporen. Een Nucleus counsellor zal door middel van observatie, zoals o.a. gebruikelijk
is in de Oosterse geneeskunde, aanwijzingen vinden, waar de zogenoemde Nucleus van een gebeurtenis zit.
Tegelijkertijd kan de diagnose van Westerse artsen en nieuwe inzichten uit de scantechnologie verdere
informatie geven over de meer fundamentele oorzaak van uw belemmeringen en blokkades.
Door middel van een interview zal ik, als uw begeleider, u helpen om de effecten van deze ervaring teniet
te doen en te vervangen door een aangenaam lichamelijk gevoel. Het prettige hiervan is, dat onze
ingeprogrammeerde voorkeur naar de prettige (nieuwe) herinnering uitgaat. En ook dàt gaat gelukkig
volautomatisch!
Hebben vroege herinneringen dan werkelijk zoveel invloed, dat we er zelfs ziek van worden? Ja!
Door de dreiging die uitgaat van allerlei gebeurtenissen,  ontstaan er klachten die rechtstreeks of het
gevolg zijn van de voortdurende fysieke effecten van onaangename gebeurtenissen.
De kracht van die herinneringen neemt niet af. We worden ons er misschien minder van bewust, maar
desondanks gaan de fysieke reacties gewoon door en zullen resulteren in andere klachten of gewoonten,
die u nooit in verband zou brengen met die eerdere vervelende gebeurtenissen.
Home     Over Consulash     Mens centraal     Dienstverlening     Activiteiten     Clientèle     Whiplash    Media    Tarieven    Kontakt   Linkpagina's  Projecten